SIGN IN

  -  

Nhap n > 0: 5S = 2.283334


Bạn đang xem: Sign in

Previous article
Next article
19 Comments on Tính tổng nguyên: S = 1 + một nửa + 1/3 + 1/4 +… 1/n

*
hongMarch 13, 2017 at 7:29 am
tại sao chỗ tính tổng lại nên dùng vệt += thì mới rất có thể ra công dụng đung ak


Log in lớn Reply
*
Tuan AnhApril 20, 2017 at 10:13 pm

em thiếu hiểu biết nhiều cái nơi này lắm. Nguyên nhân lại là (float)i vậy ?


Log in lớn Reply
*
VietVHApril 21, 2017 at 10:55 pm
Tuan Anh,Xét phép toán a = b/c = 5/2 = 2Nếu b và c là số nguyên thì đấy là phép chia lấy phần nguyên.Do vậy, đề xuất ép kiểu đến b hoặc c là số thực hình dáng float. Để phép chia a = b/c = 5/2 = 2.5


Log in to lớn Reply
*
sstrrikerrMay 19, 2019 at 8:47 am

thế lý do không khai báo float từ trên đầu lun ạ ^^


Log in to Reply
*
VietVHMay 20, 2019 at 9:48 pm
sstrrikerr, ý các bạn là khai báo trở nên n là giao diện float.Nếu n là float thì ko được vày biểu thức trong tầm lặp for phải là số nguyên


Log in khổng lồ Reply


Xem thêm: Hỗn Hợp X Gồm Na Và Al Cho M Gam X Vào Một Lượng Dư Nước Thì Thoát Ra V Lít Khí

*
DungNovember 12, 2017 at 11:59 am

tại sao phải float s=0 ạ


Log in to lớn Reply
*
ThườngMarch 30, 2019 at 9:53 pm

#includeint main () int a,i;float s=0;do printf (“gia tri cua a “);scanf (“%d”,&a);while (afor (i = 1; i s += 1/(float)i;printf ("Tong S = %.2f ",s);

return 0;}Cho e hỏi chút về chỗ lệnh printf cuối cùng ạ. Tại sao lệnh printf khi nằm ngoài dấu chỉ cho 1 giá trị và khi lệnh printf nằm vào dấu lại mang đến nhiều rộng 1 giá trị ạ? Em cảm ơn


Log in khổng lồ Reply
*
VietVHMarch 31, 2019 at 4:55 am

Hi Thường,

>Cho e hỏi chút về chỗ lệnh printf cuối cùng ạ. Tại sao lệnh printf khi nằm ngoài dấu chỉ cho một giá trị và khi lệnh printf nằm trong dấu lại đến >nhiều hơn 1 giá trị ạ? Em cảm ơn

Nếu đặt printf vào là trong tầm lặp for => câu lệnh print được gọi nhiều lần.


Log in to lớn Reply
*
ThườngApril 1, 2019 at 9:28 pm

Dạ, em cảm ơn ạ. Vậy phiền ad trả lời dùm e thêm một câu nữa nha. Em k hiểu tại sao lại dùng lệnh lặp do while ở phần đầu bài ạ? Em thấy bỏ phần đó ra thì chương trình vẫn chạy đúng ạ?


Log in lớn Reply

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to lớn post a comment.


Search for:
Video course
1. 100 C/C++ interview questions2. 500 C/C++ quiz 3. Learning C++ throughout game4. Deep learning


Xem thêm: Top 12+ Thư Mời Đám Cưới Bằng Tiếng Anh, Mời Cưới Bằng Tiếng Anh

Contact us
gmail.comSkype: vietvh004