Vạn lý trường thành tiếng anh là gì

  -  

Great Wall of China, The great wall of china là các phiên bản dịch số 1 của "Vạn Lý ngôi trường Thành" thành giờ Anh. Câu dịch mẫu: giống hệt như cách họ kiến thiết kim tự tháp và Vạn Lý ngôi trường Thành sinh hoạt Trung Quốc. ↔ Same way they built the pyramids và the Great Wall of China.


Giống như biện pháp họ tạo kim tự tháp với Vạn Lý trường Thành làm ghsprocoach.vnệc Trung Quốc.

Same way they built the pyramids và the Great Wall of China.


*

*

Vài phần của các chòm ngoài trái đất rộng cùng dài cho nỗi chúng trông hệt như những bức vạn lý ngôi trường thành.

Bạn đang xem: Vạn lý trường thành tiếng anh là gì


NGƯỜI ta nói rằng bề dài tổng cộng của nó cấp mười lần bề dài của Vạn Lý trường Thành bên Trung Quốc.
Nhưng cùng với một người không nói tiếng Trung, thì sản phẩm công nghệ tiếng này là bất khả xâm phạm y hệt như Vạn lý trường thành vậy.
“Ai thay đổi không khí, từ con đường Wall Street cho đến Vạn Lý trường Thành..., đều nên lo nghĩ về về mối mối đe dọa này”.
“Everyone who breathes air, from Wall Street khổng lồ the Great Wall . . . , needs khổng lồ worry about this risk.”
Mới đây china còn công bố kết trái khảo sát cho thấy thêm Vạn Lý ngôi trường Thành dài ra hơn nhiều so với ra mắt trước phía trên .
China recently announced the results of a state survey which found the Great Wall is considerably longer than first thought .
Bắc Kinh thông tin sẽ xuất hiện hai phần mới của Vạn Lý trường Thành của china nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu tăng vọt của khác nước ngoài .
Beijing has announced that it will mở cửa two new parts of the Great Wall of China lớn meet high tourist demand .
Die Chinesische Mauer (Vạn lý trường thành) (1946) nêu ra ghsprocoach.vnễn ảnh loài người sẽ ảnh hưởng diệt chủng bởi chính bom nguyên tử vừa new được con tín đồ phát minh.
The Chinese Wall (Die Chinesische Mauer) which appeared in 1946, explores the possibility that humanity might itself be eradicated by the (then recently invented) atomic bomb.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Nguyễn Du Lớp 10, Thuyết Minh Về Nguyễn Du Kèm Dàn Ý Chi Tiết


Bạn biết đấy, cửa hàng chúng tôi đã rỉ tai với một người chúng ta của tôi về ghsprocoach.vnệc sử dụng mặt của Kim tự Tháp cùng Vạn Lý ngôi trường Thành làm ghsprocoach.vnệc Trung Quốc.
You know, we"ve been talking to a friend of mine about using the side of the Great Pyramid và the Great Wall of China.
Royal bị Pháp và media quốc tế chỉ trích do cái hotline là "làm xấu đi ngữ điệu Pháp" vào một soundbite trên Vạn lý trường thành sống Trung Quốc.
Royal was criticised by French and international media by what was called "mangling the French language" in a soundbite delivered on the Great Wall of China.
Pháo đài Ranikot còn được gọi là Vạn Lý ngôi trường Thành của Sindh và được xem là một một trong những pháo đài lớn nhất thế giới, cùng với chu ghsprocoach.vn khoảng 32 kilômét (20 mi).
Ranikot Fort is also known as The Great Wall of Sindh and is believed lớn be the world"s largest fort with a circumference of approximately 26 kilometres (16 mi).
Tôi tìm thấy Jewishdoc57 một chàng trai đẹp trai và thì thầm hay khiếp khủng, anh ấy đang leo núi Phú Sĩ, và cũng đã đi dọc theo Vạn Lý trường Thành.
I found Jewishdoc57 who"s incredibly good-looking, incredibly well-spoken, he had hiked Mt. Fuji, he had walked along the Great Wall.
Năm 1931, Brod chỉnh sửa một tuyển tập văn xuôi và các truyện chưa xuất bản thành cuốn "Vạn Lý trường Thành Trung Hoa" (Beim Bau der Chinesischen Mauer), theo tên một truyện trong đó.

Xem thêm: Câu Lệnh While Trong Pascal, Cách Tính Số Lần Lặp Của Lệnh While


In 1931, Brod edited a collection of prose and unpublished stories as Beim Bau der Chinesischen Mauer (The Great Wall of China), including the story of the same name.
Danh sách truy vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M