TRỘN BỘT AL VỚI BỘT FE2O3

  -  

Câu 524539: Trộn bột Al cùng với bột Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) chiếm được m gam hỗn hợp X. Tiến hành phản ứng nhiệt độ nhôm hỗn hợp X vào điều kiện không có không khí sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp rắn Y. Phối hợp hết Y bằng axit nitric loãng dư, thấy giải phóng 0,448 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Trộn bột al với bột fe2o3

7,48.

B. 11,22.

C.

Xem thêm: Bài Mẫu Chủ Đề: Talk About Your Best Friend, Topic 1: Describe Your Best Friend

5,61.

D. 3,74.

Xem thêm: Dung Dịch Ưu Trương Là Gì ? Những Tác Dụng Tích Cực Với Sức Khỏe


Giải đưa ra tiết:

(left{ eginarraylAl: x,(mol)\Fe_2O_3:x,(mol)endarray ight. xrightarrow<>t^o left{ eginarraylFe\Al\....endarray ight. xrightarrow<>+HNO_3 left{ eginarraylAl(NO_3)_3\Fe(NO_3)_3endarray ight. + mathop NOlimits_0,02,(mol) )

Al ⟶ Al3+ + 3e N+5 + 3e ⟶ N+2

0,02 ⟶ 0,06 (mol) 0,06 ⟵ 0,02 (mol)

mX = mAl + mFe2O3 = 0,02.27 + 0,02.160 = 3,74 (g).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát