Tổng số tuổi hiện nay của 2 anh em là 36 tuổi

  -  

Chuyên đề 6 các bài toán về tính chất tuổi, dạng 1: cho biết thêm tổng và tỉ số tuổi của nhị người. ghsprocoach.vn vẫn hướng dẫn ví dụ và đưa ra tiết công việc giải đối với dạng toán này nhằm mục tiêu giúp những em nắm rõ và rất có thể giải được các bài toán gồm dạng tựa như của lịch trình toán lớp 4 + 5.


I. Lấy một ví dụ và giải đáp giải nỗ lực thể

Ví dụ 1: từ thời điểm cách đó 9 năm tổng tuổi của hai đồng đội bằng 32 tuổi. Hiện tại nay, tuổi em bằng$frac23$ tuổi anh. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bạn đang xem: Tổng số tuổi hiện nay của 2 anh em là 36 tuổi

Hướng dẫn giải:

Sau từng năm, mỗi người tăng thêm một tuổi yêu cầu tổng số tuổi của hai đồng đội hiện nay là:

32 + 9 x 2 = 50 (tuổi)

Ta bao gồm sơ trang bị sau:

*

Tổng số phần đều nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Tuổi em hiện thời là: (50 : 5) x 2 = đôi mươi (tuổi)

Tuổi anh bây giờ là: 50 - trăng tròn = 30 (tuổi)

Đáp số: Anh 30 tuổi và em trăng tròn tuổi

Ví dụ 2: Ba năm ngoái tổng số tuổi của hai mẹ con bởi 48 tuổi. Hiện nay 3 lần tuổi bà bầu bằng 6 lần tuổi của con. Tính tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Sau từng năm, mỗi người tăng thêm 1 tuổi đề nghị tổng số tuổi của hai chị em con hiện nay là:

48 + 3 x 2 = 54 (tuổi)

Ta tất cả sơ đồ bộc lộ tuổi bà mẹ và con hiện thời là:

*

Tuổi con hiện thời là: 54 : (6 + 3) x 3 = 18 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 54 - 18 = 36 (tuổi)

Đáp số: Tuổi chị em 36 tuổi cùng tuổi nhỏ 18 tuổi.

Ví dụ 3. Hiện nay nay, tổng cộng tuổi của hai bạn bè bằng 15 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi anh thì tuổi anh bởi $frac32$ tuổi em. Kiếm tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai fan không thay đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ dùng sau:

*

Tuổi em bây chừ là: 15 : (2 + 1) = 5 (tuổi)

Tuổi anh hiện nay là: 15 - 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: anh 10 tuổi với em 5 tuổi.

Xem thêm: Top 7 Bài Hãy Kể Một Lần Em Trót Xem Nhật Kí Của Bạn (16 Mẫu)

Ví dụ 4. Tuổi con bây giờ gấp 3 lần tuổi bé khi tuổi bà mẹ bằng tuổi nhỏ hiện nay. Đến lúc tuổi con bởi tuổi mẹ bây giờ thì tổng thể tuổi của hai chị em con bởi 96 tuổi. Search tuổi của mỗi cá nhân hiện nay?

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai bạn không biến hóa theo thời gian nên ta có sơ đồ gia dụng sau:

*

Tuổi con trước đó là: 96 : (5+7) = 8 (tuổi)

Tuổi con bây chừ là: 8 x 3 = 24 (tuổi)

Tuổi mẹ bây giờ là: 8 x 5 = 40 (tuổi)

Đáp số: chị em 40 tuổi và bé 24 tuổi.

Ví dụ 5.

Xem thêm: Cho Hỗn Hợp X Gồm C2H2 Và H2 Và H2 Có CùNg Số Mol

bây chừ tuổi cha hơn 5 lần tuổi nhỏ và 3 tuổi. Đến khi tuổi con bằng tuổi bố hiện giờ thì toàn bô tuổi của hai bố con bởi 79 tuổi. Tìm kiếm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai bạn không chuyển đổi theo thời hạn nên ta gồm sơ vật sau: