TỔNG HỢP CÔNG THỨC VẬT LÝ 9

  -  
I: Cường độ dòng điện (A)U: Hiệu điện cụ (V)R: Điện trở (Ω)Điện trở

Một số công thức điện trở cần thiết cần chú ý:

R = U / IĐiện trở mạch nối tiếp:Rtd = R1 + R2 +…+ RnĐiện trở mạch tuy vậy song:Rtd= 1 / R1+1 / R2+…+ 1 / RnĐiện trở của dây dẫn:R = ρl / s

Trong đó:

l: chiều lâu năm dây (m)S: huyết diện của dây (m2 )ρ năng lượng điện trở suất (Ωm)R năng lượng điện trở (Ω)Cường độ chiếc điện với hiệu năng lượng điện thếTrong mạch nối tiếp:I = I1 = I2 =…= In vàU = U1 + U2 +…+ UnTrong mạch tuy vậy song:I = I1 + I2 +…+ In vàU = U1 = U2 =…= UnCông suất điện

P = U.I, trong đó:

P: năng suất (W)U: hiệu điện vắt (V)I: cường độ dòng điện (A)

Nếu trong mạch bao gồm điện trở thì chúng ta cũng rất có thể áp dụng bí quyết được suy ra từ bỏ định chế độ ôm:

*
Công của loại điện

A = P.t = U.I.t, vào đó:

A: công dòng điện (J)P: hiệu suất điện (W)t: thời gian (s)U: hiệu điện vắt (V)I: cường độ chiếc điện (A)Hiệu suất sử dụng điện

H = A1 / A * 100%. Vào đó:

A1: năng lượng hữu dụng được đưa hóa từ điện năng.A: điện năng tiêu thụ.Định luật pháp Jun – Lenxơ

Q = I2.R.t, trong những số đó ta có:

Q: nhiệt độ lượng tỏa ra (J)I: cường độ loại điện (A)R: điện trở ( Ω )t: thời gian (s)Công thức tính sức nóng lượng

Q=m.c.Δt, trong các số đó ta có:

m: cân nặng (kg)c: nhiệt độ dung riêng rẽ (JkgK)Δt: độ chênh lệch ánh nắng mặt trời (0C)

Công thức năng lượng điện từ lớp 9

Hao mức giá tỏa nhiệt độ trên dây dẫn được xem bằng công thức.

*

Trong đó:

P: năng suất (W)U: hiệu điện cầm (V)R: Điện trở (Ω)

Công thức quang học lớp 9

Công thức của thấu kính hội tụTỉ lệ chiều cao của vật và ảnh:h/h’= d/d’Mối dục tình giữa d với d’:1/f= 1/d+ 1/d’

Trong đó:

d: khoảng cách từ vật mang đến thấu kínhd’: Khoản giải pháp từ ảnh tới thấu kínhf là tiêu cự của thấu kínhh là chiều cao của vậth’ là chiều cao của ảnh