TÍNH TỔNG CÁC PHẦN TỬ TRONG MẢNG PASCAL

  -  

phía dẫn:

+ Đối với mỗi vòng lặp theo dòng, triển khai tính tổng cho các thành phần trên dòng. Áp dụng như tính tổng đến mảng một chiều.

Bạn đang xem: Tính tổng các phần tử trong mảng pascal


+ Vừa tính tổng vừa thực hiện so sánh và giữ giàng giá trị mập nhất.

Source code những hàm xây dựng

1. Thu tuc tinh & in tong cac phan tu tren dong cua có 2 chieu Procedure TongCacDong( A : Mang2C; M,N : Integer);Var i, j: Integer; S : Real;Begin For i:=1 to M vày Begin S := 0;For j :=1 to N doS := S + A; Writeln( ‘Tong dong ‘, i ,’ la ‘, S); End;End; 2. Thu tuc tim tong lon nhat cua cac phan tu tren dong cua sở hữu 2 chieu Function MaxTgDong(A:Mang2C; M,N:Integer) : Real;Var i, j, k: Integer; Value , S : Real;Begin For i:=1 lớn M bởi vì Begin S := 0;For j :=1 khổng lồ N doS := S + A; If (S > Value) ThenBegin Value := S; K := i;End; End; MaxTgDong := Value;End; 3. Than chuong trinh chinh BEGIN Nhung mê say nhap xuat da de cap o Bai so 4.1, xem đưa ra tiet o tren Writeln( ‘Nhap sở hữu 2 chieu:’); NhapMang2C (A, M, N );Writeln( ‘Mang domain authority nhap la:’); XuatMang2C (A, M, N );Writeln( ‘Tong cac phan tu theo dong la:’ );TongCacDong( A , M, N );Writeln( ‘Gia tri lon nhat cua cac tong:’, MaxTgDong ( A, M, N) );Readln;END.

Xem thêm: Chất Có Tính Lưỡng Tính Là Gì? Phân Loại Các Chất Lưỡng Tính


(¯`·.(¯`·.(¯`·.♥ღ TRƯỜNG thpt MINH ĐÀI ღ♥.·´¯).·´¯).·´¯)::(¯`·.(¯`·.(¯`·.♥ღGóc học Tậpღ♥.·´¯).·´¯).·´¯)::-‘๑’- các Môn học -‘๑’-::TinTác giảThông điệpAdminAdmin
*


*

Tiêu đề: bài bác tập Pascal - tính tổng các thành phần của mảng 2 chiều
*

Fri Feb 25, 2011 11:45 amprogram tinh_tong;uses crt;var a:array<1..50,1..50> of integer; i,j,m,n,t:integer;BEGIN write(" nhap so hang m= "); readln(m); write(" nhap so cot n= "); readln(n); t:=0; for i:=1 to lớn m do for j:=1 lớn n bởi Begin write(" phan tu a<",i,",",j,>= "); readln(a); t:=t+a; End; writeln("tong can tinh la: ",t:4); readln;END.

Xem thêm: Văn Bản Tự Sự Là Gì ?Đặc Điểm Và Cách Làm Bài Văn Tự Sự Tự Sự Là Gì

(¯`·.(¯`·.(¯`·.♥ trung học phổ thông MINH ĐÀI♥.·´¯).·´¯).·´¯)
»Mối tình nghìn năm-tiểu thuyết cảm tình cổ trang đầu tiên ở nước ta (THPT MINH DAI)»Bài 19: Viết vận dụng tạo giỏ sản phẩm - shopping cart - phần1»đây new gọi là tình bạn.»Bài học tập về tình bạn»thơ tình mh` tự sáng sủa tác..

Permissions in this forum:Bạn không bao gồm quyền vấn đáp bài viết
(¯`·.(¯`·.(¯`·.♥ღ TRƯỜNG trung học phổ thông MINH ĐÀI ღ♥.·´¯).·´¯).·´¯)::(¯`·.(¯`·.(¯`·.♥ღGóc học tập Tậpღ♥.·´¯).·´¯).·´¯)::-‘๑’- các Môn học tập -‘๑’-::Tin