TÌM TỌA ĐỘ GIAO ĐIỂM

  -  
Thành viên335 bài viếtGiới tính:NamĐến từ:Hưng Hà - Thái BìnhSở thích:Thích Toán, Hóa, Sinh.

Bạn đang xem: Tìm tọa độ giao điểm


Cho mặt đường thẳng (d1) y=2x+3m-1, mặt đường thẳng (d2) y=7x-2m+4.

a) xác định tọa độ điểm A là giao điểm của (d1) và (d2).

b) CMR:khi m biến hóa thì A luôn luôn chạy trên tuyến đường thẳng nắm định.


#2youaremyfriend


youaremyfriend

Binh nhất

Thành viên mới47 bài viếtGiới tính:NữĐến từ:SoraSở thích:học toán(dù không giỏi lắm),nghe nhạc,đọc sách và...có thêm các bạn

Cho con đường thẳng (d1) y=2x+3m-1, đường thẳng (d2) y=7x-2m+4.

a) xác định tọa độ điểm A là giao điểm của (d1) cùng (d2).

b) CMR:khi m đổi khác thì A luôn chạy trê tuyến phố thẳng ráng định.


A là tọa độ giao điểm của (d1) cùng (d2) thì A nên là nghiệm của hpt

$left{eginmatrix y=2x+3m-1\ y=7x-2m+4 endmatrix ight.$

2x+3m-1=7x-2m+4

5x=5m-5

x=m-1

Thay x=m-1 vào (d1), ta có:

y=2(m-1)+3m-1

=5m-3

=>A(m-1; 5m-3)


*
Life is too short khổng lồ hesitate

*
so vị what you want so as not khổng lồ regret

#3Zeref


ZerefSĩ quan

Thành viên458 bài xích viếtGiới tính:NamĐến từ:Đồng NaiSở thích:...

Cho đường thẳng (d1) y=2x+3m-1, đường thẳng (d2) y=7x-2m+4.

Xem thêm: Bài Văn Thuyết Minh Về Cái Bàn Học Sinh, Thuyết Minh Về Cái Bàn

a) khẳng định tọa độ điểm A là giao điểm của (d1) và (d2).

b) CMR:khi m chuyển đổi thì A luôn luôn chạy trên phố thẳng thế định.


b/

Theo câu a thì $A(m-1;5m-3)$

Gọi $m_1,m_2$ là 2 giá trị khác nhau của m

Khi kia $A(m_1-1;5m_1-3)$ với $A(m_2-1;5m_2-3)$ thuộc thuộc mặt đường thẳng $y=ax+b$ với

$left{eginmatrix a(m_1-1)+b=5m_1-3\ a(m_2-1)+b=5m_2-3endmatrix ight.$

Lấy pt trên trừ pt dưới ta được

$a(m_1-m_2)=5(m_1-m_2)$

$(a-5)(m_1-m_2)=0$

Vì $m_1 eq m_2$nên a=5

Dễ suy ra $b=2$

Vậy với đa số giá trị của m, điểm A luôn thuộc mặt đường thẳng $y=5x+2$


#4huykietbs


huykietbs

Sĩ quan

Thành viên335 bài xích viếtGiới tính:NamĐến từ:Hưng Hà - Thái BìnhSở thích:Thích Toán, Hóa, Sinh.

Giải phương trình:

1. X3+3x-140=0

2. Tính:P=$sqrt<3>70+sqrt4901$+$sqrt70-sqrt4901$


$sqrt70-sqrt4901$ tốt là$sqrt<3>70-sqrt4901$


youaremyfriend

Binh nhất

Thành viên mới47 bài viếtGiới tính:NữĐến từ:SoraSở thích:học toán(dù không xuất sắc lắm),nghe nhạc,đọc sách và...có thêm những bạn

Hai phần này còn có liên quan mang lại nhau đấy!(nếu là$sqrt<3>70-sqrt4901$)

1.$x^3+3x-140=0$

$x^3-5x^2+5x^2-15x+18x-140=0$

$(x-5)(x^2+3x+18)=0$

$(x-5)left < (x+frac32)^2+frac634 ight >=0$

x=5


huykietbsSĩ quan

Thành viên335 bài bác viếtGiới tính:NamĐến từ:Hưng Hà - Thái BìnhSở thích:Thích Toán, Hóa, Sinh.
youaremyfriend

Binh nhất

Thành viên mới47 bài xích viếtGiới tính:NữĐến từ:SoraSở thích:học toán(dù không xuất sắc lắm),nghe nhạc,đọc sách và...có thêm các bạn

2.$P=sqrt<3>70+sqrt4901+sqrt<3>70-sqrt4901$

$=>P^3=(sqrt<3>70+sqrt4901+sqrt<3>70-sqrt4901)^3$

$P^3=70+sqrt4901+70-sqrt4901+3sqrt(70+sqrt4901)(70-sqrt4901)left < sqrt<3>70+sqrt4901+sqrt<3>70-sqrt4901 ight >$

$P^3=140+3sqrt<3>70^2-4901.P$

$P^3=140+3sqrt<3>-1.P$

$P^3=140-3P$

$P^3+3P-140=0$(làm giống như câu 1)

=>$P=5$


huykietbsSĩ quan

Thành viên335 bài bác viếtGiới tính:NamĐến từ:Hưng Hà - Thái BìnhSở thích:Thích Toán, Hóa, Sinh.

Hai phần này còn có liên quan mang đến nhau đấy!(nếu là$sqrt<3>70-sqrt4901$)

1.$x^3+3x-140=0$

$x^3-5x^2+5x^2-15x+18x-140=0$

$(x-5)(x^2+3x+18)=0$

$(x-5)left < (x+frac32)^2+frac634 ight >=0$

x=5


huykietbs

Sĩ quan

Thành viên335 bài xích viếtGiới tính:NamĐến từ:Hưng Hà - Thái BìnhSở thích:Thích Toán, Hóa, Sinh.

Chứng những đẳng thức cùng bất đẳng thức sau:

a)$sqrt<3>2+sqrt5$+$sqrt<3>2-sqrt5$=1

b) ($sqrt<3>2+2sqrt2$+$sqrt<3>3-2sqrt2$)8>36


youaremyfriend

Binh nhất

Thành viên mới47 bài viếtGiới tính:NữĐến từ:SoraSở thích:học toán(dù không tốt lắm),nghe nhạc,đọc sách và...có thêm các bạn

ukm,xin lỗi nha!

*
bản thân sửa lại rồi!

$x^3+3x-140=0$

$x^3-5x^2+5x^2-25x+28x-140=0$

$(x-5)(x^2+5x+28)=0$

$(x-5)left < (x+frac52)^2+frac874 ight >=0$

$x=5$


huykietbsSĩ quan

Thành viên 335 bài bác viếtGiới tính:NamĐến từ:Hưng Hà - Thái BìnhSở thích:Thích Toán, Hóa, Sinh.

Xem thêm: Đừng Cố Gắng Trở Thành Người Nổi Tiếng, Mà Trước Hết Hãy Là Người Có Ích


Giải các phương trình sau:

1.$sqrtx^2+10x+21$=$3sqrtx+3+2sqrtx+7-6$

2.$sqrtx^2-4x+3$+$sqrtx^2-3x+2$=$-sqrtx^2-x$


huykietbs

Sĩ quan

Thành viên335 bài viếtGiới tính:NamĐến từ:Hưng Hà - Thái BìnhSở thích:Thích Toán, Hóa, Sinh.

Cho (d1) y=4mx-(5+m) cùng với m$ eq$0