TÌM M ĐỂ HÀM SỐ ĐẠT CỰC TRỊ TẠI X1 X2 SAO CHO

  -  
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạo

Tìm các giá trị của thông số m để hàm số:y=13mx3-(m-1)x2+3(m-2)x+16 đạt rất trị tạix1,x2 thỏa mãn x1+2x2=1

A.1-62.

Bạn đang xem: Tìm m để hàm số đạt cực trị tại x1 x2 sao cho

*

Chọn B

y"=mx2-2(m- 1)x+3(m-2)

Yêu mong của bài xích toán⇔y"=0 có nhị nghiệm phân biệtx1,x2 thỏa mãn:x1+2x2=1


Tìm các giá trị của tham số m nhằm hàm số: y=13mx3-(m-1)x2+3m-2x+16đạt cực trị tại x1Tìm các giá trị của tham số m để hàm số: y=13mx3-(m-1)x2+3m-2x+16

đạt cực trị tại x1

A.1-62B. 1

C. 2

D. Đáp án khác


*

*

*

*

Chọn D.


Tìm m để hàm số y = một trong những phần 3 x mũ 3 - (m + 1) x^2 + ( m^2 + 2) x + m - 2 đạt cực trị trên x1 x2 thỏa x1 bình phương + X2 bình phương = 10


Cho hàm sốy=23x3+(m+1)2+(m2+4m+3)x đạt rất trị tạix1, x2. Giá chỉ trị lớn nhất của biểu thứcA=x1x2-2(x1+x2) bằng

A. 92

B. 92

C. 1

D. 4


Bài 1. Cho hàm số: y = 1/3 x3 - mx2 +(m2 - m + 1)x + 1. Với mức giá trị làm sao của m thì hàm số đạt cực to tại điểm x = 1Bài 2. Cho hàm số y = 1/3 x3 + (m2 - m + 2) x2 + (3m2 + 1)x + m - 5. Tìm kiếm m để hàm số đạt cực tiểu tại x = -2 .Bài 3. Cho hàm số y = 1/3 x3 - (m+1) x2 + (m2 + 2m)x + 1 (m là tham số). Tìm toàn bộ tham số thực m để hàm số đạt cực tiểu trên x = 2.Bài 4. Tìm tất cả tham số thực m để hàm số y = (m-1)x4 - (m2 - 2) x2 + năm nhâm thìn đạt rất tiểu tạix = -1.Bài 5. Tìm quý hiếm của thông số m nhằm hàm số...
Đọc tiếp

Bài 1. Cho hàm số: y = 1/3 x3 - mx2 +(m2 - m + 1)x + 1. Với cái giá trị làm sao của m thì hàm số đạt cực đại tại điểm x = 1

Bài 2. Cho hàm số y = 1/3 x3 + (m2 - m + 2) x2 + (3m2 + 1)x + m - 5. Tìm kiếm m để hàm số đạt cực tiểu tại x = -2 .

Bài 3. Cho hàm số y = 1/3 x3 - (m+1) x2 + (m2 + 2m)x + 1 (m là tham số). Tìm toàn bộ tham số thực m nhằm hàm số đạt rất tiểu trên x = 2.

Bài 4. Tìm tất cả tham số thực m để hàm số y = (m-1)x4 - (m2 - 2) x2 + 2016 đạt cực tiểu tại

x = -1.

Bài 5. Tìm quý hiếm của tham số m để hàm số y = x3/3 +(2m - 1)x2 + (m - 9)x + 1 đạt cực tiểu tại

x = 2 .

Đừng hỏi vì sao tui ngu!!!

Giúp.com.vn


Xem đưa ra tiết
Lớp 12ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy
Cho hàm sốy=m3x3+(m-2)x2+(m-1)x+2, với m là thông số thực. Tìm toàn bộ các cực hiếm thực của tham số msao mang đến hàm số đạt cực to tại điểmx1 và đạ...
Đọc tiếp

Cho hàm sốy=m3x3+(m-2)x2+(m-1)x+2, với m là tham số thực. Tìm toàn bộ các giá trị thực của tham số m làm sao cho hàm số đạt cực lớn tại điểmx1 và đạt rất tiểu trên điểmx2 thỏa mãn x1

A.0

B.m≤0

C.

Xem thêm: Tổng Số Tuổi Hiện Nay Của 2 Anh Em Là 36 Tuổi, Các Bài Toán Về Tính Tuổi

54

D. ko tồn tạim thỏa mãn 


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Toán
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Tìm quý hiếm của tham số m nhằm hàm số

a) y =x3 + (m + 3)x2 + mx – 2 đạt cực tiểu trên x = 1

b) y = −(m2 + 6m)x3/3 − 2mx2 + 3x + 1 đạt cực lớn tại x = -1;


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Toán
1
0
GửiHủy

a) y′ = 3x2 + 2(m + 3)x + m

y′ = 0 ⇔ 3x2 + 2(m + 3)x + m = 0

Hàm số đạt rất trị trên x = 1 thì:

y′(1) = 3 + 2(m + 3) + m = 3m + 9 = 0 ⇔ m = −3

Khi đó,

y′ = 3x2 – 3;

y′′ = 6x;

y′′(1) = 6 > 0;

Suy ra hàm số đạt rất tiểu tại x = 1 lúc m = 3.

b) y′ = −(m2 + 6m)x2 − 4mx + 3

y′(−1) = −m2 − 6m + 4m + 3 = (−m2 − 2m – 1) + 4 = −(m + 1)2 + 4

Hàm số đạt cực trị trên x = -1 thì :

y′(−1) = −(m+1)2 + 4 = 0 ⇔(m+1)2 = 4

⇔ 

*

Với m = -3 ta gồm y’ = 9x2 + 12x + 3

⇒ y′′ = 18x + 12

⇒ y′′(−1) = −18 + 12 = −6

Suy ra hàm số đạt cực lớn tại x = -1.

Với m = 1 ta có:

y′ = −7x2 − 4x + 3

⇒ y′′ = −14x − 4

⇒ y′′(−1) = 10 > 0

Suy ra hàm số đạt cực tiểu trên x = -1

Kết luận: Hàm số đã mang lại đạt cực đại tại x = -1 lúc m = -3.


Đúng 0

Bình luận (0)
Gọi S là tập các giá trị dương của thông số m làm sao cho hàm số y=x3-3mx2+27x+3m-2đạt cực trị tạix1,x2thỏa mãnx1-...
Đọc tiếp

Gọi S là tập các giá trị dương của tham số m làm sao để cho hàm số y=x3-3mx2+27x+3m-2đạt cực trị tạix1,x2thỏa mãnx1-x2≤5. Biết S=(a;b>. Tính ab-a

A. T= 51+6

B. T= 61+3

C. T= 61-3

D. T= 51-6


Xem chi tiết
Lớp 0Toán
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Gọi S là tập những giá trị dương của thông số m làm sao để cho hàm số y =x3-3mx2+27x+3m-2đạt rất trị tại x1,x2 thỏa mãn x1,x2...
Đọc tiếp

Gọi S là tập các giá trị dương của thông số m làm sao để cho hàm số y =x3-3mx2+27x+3m-2đạt cực trị tại x1,x2 thỏa mãn x1,x2 ≤ 5. Biết S = (a;b>. Tính T = 2b - a.

A. T = 51+ 6

B. T = 61 + 3

C. T = 61 - 3

D. T = 51 - 6


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Toán
1
0
GửiHủy

Chọn C.

+) Ta có 

*
*

+) Theo đưa thiết hàm số đạt cực trị tại ⇔ phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt 

*
*

+) Với đk (*) thì phương trình (1) có nghiệm x1,x2, theo Vi-ét ta có:

*

+) Ta lại có 

*
*

*

+) phối hợp (*), (**) và đk m dương ta được: 

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Tìm tất những giá trị thực của thông số m để hàm số y=13x3+(m+3)x2+4(m+...
Đọc tiếp

Tìm tất các giá trị thực của tham số m để hàm số y=13x3+(m+3)x2+4(m+3)x+m3-m đạt cực trị tại x1,x2 thỏa mãn -1

A.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Vẻ Đẹp Của Vũ Nương Trong Đoạn Trích Trên, Cảm Nhận Vẻ Đẹp Nhân Vật Vũ Nương

-72

B.-3

*

D.-72.


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Toán
1
0
GửiHủy

Chọn A

*

Hàm số có 2 rất trị⇔y"=0 có nhì nghiệm phân biệt x1,x2thỏa mãn: -1

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)