Tiến Hành 2 Thí Nghiệm Sau

  -  
*

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12
đồ dùng lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ đồng hồ Anh 11 vật lí 11

Câu hỏi Lần lượt thực hiện 2 thể nghiệm sau:

- thử nghiệm 1: cho từ từ bỏ dd NH3 đến dư vào dd Al(NO3)3.

Bạn đang xem: Tiến hành 2 thí nghiệm sau

- xem sét 2: cho từ tự dd NaOH mang lại dư vào dd Al(NO3)3.

Phát biểu nào dưới đây đúng?

A nghiên cứu 1 xuất hiện kết tủa keo dán giấy trắng đến tối đa tiếp đến kết tủa không thay đổi không tan. Thí điểm 2 xuất hiện kết tủa keo dán trắng đến buổi tối đa kế tiếp kết tủa tan.B thử nghiệm 1 lộ diện kết tủa keo dán trắng đến tối đa tiếp nối kết tủa tan. Thí nghiệm 2 mở ra kết tủa keo trắng đến về tối đa kế tiếp kết tủa giữ nguyên không tan.C cả hai thí nghiệm đều xuất hiện thêm kết tủa keo trắng đến tối đa tiếp nối kết tủa không thay đổi không tan.D cả hai thí nghiệm đều mở ra kết tủa keo dán trắng đến về tối đa sau đó kết tủa tan.

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc thù hóa học của Al(OH)3 với muối nhôm để nêu hiện tượng xảy ra.


Lời giải đưa ra tiết:

Thí nghiệm 1:

Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4NO3

Al(OH)3 ko tan trong dung dịch NH3 dư.

Xem thêm: A) Viết Phân Số 7/15 Dưới Dạng Tổng Hai Số Là 7/15 Là Tổng Của Hai Số Hữu Tỉ Âm

Thí nghiệm 2:

Al(NO3)3 + 3NaOH→ Al(OH)3↓ + 3NaNO3

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Vậy hiện tượng kỳ lạ của 2 xem sét là:

- thí nghiệm 1 xuất hiện kết tủa keo trắng đến tối đa tiếp đến kết tủa giữ nguyên không tan.

- phân tích 2 mở ra kết tủa keo dán giấy trắng đến buổi tối đa tiếp đến kết tủa tan.

Xem thêm: Phân Tích Quy Luật Giá Trị Và Vai Trò Với Nền Kinh Tế Thị Trường

Đáp án A


*
thắc mắc trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - xem ngay


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ chính sách
*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép ghsprocoach.vn gởi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.