There aren't many other books which explain this problem so well

  -  

Trắc nghiệm Unit 3 tiếng Anh lớp 12 phần Reading - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Speaking - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Writing - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3 tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3 tiếng Anh lớp 12 phần Vocabulary - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 4 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Reading - School Education System

Trắc nghiệm Unit 1 giờ Anh lớp 12 phần Reading - trang chủ Life

Trắc nghiệm Unit 1 tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - trang chủ Life

Trắc nghiệm Unit 1 tiếng Anh lớp 12 phần Writing - trang chủ Life

Trắc nghiệm Unit 1 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Vocabulary - trang chủ life

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 12 phần Reading - Cultural Diversity

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng Anh lớp 12 phần Speaking - Cultural Diversity

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 12 phần Writing - Cultural Diversity

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - Cultural Diversity

Trắc nghiệm Unit 2: Cultural Diversity (Vocabulary) - tiếng Anh 12

Trắc nghiệm Unit 4 tiếng Anh lớp 12 phần Writing - School Education System

Trắc nghiệm Unit 4 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Language Focus - School Education System

Trắc nghiệm Unit 4: School Education System (Vocabulary) - giờ Anh 12

Trắc nghiệm Unit 5 giờ Anh lớp 12 phần Reading - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 5 giờ Anh lớp 12 phần Writing - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 5 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Language Focus - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 5 tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 5 giờ Anh lớp 12 phần Vocabulary - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 6 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Reading - Future Jobs

Trắc nghiệm Unit 6 tiếng Anh lớp 12 phần Writing - Future Jobs


A.This book is very well explained và had no problem.

Bạn đang xem: There aren't many other books which explain this problem so well

B.In few other books would one see this problem so well explained.

C.This is the only book which explains the problem so well.

D.This problem is explained very well in this book as well as in many other books.


* gợi ý giải

Kiến thức về ngữ nghĩa:

Tạm dịch: Không có khá nhiều sách khác phân tích và lý giải vấn đề này rõ ràng.

Xem thêm: Khái Niệm Nguyên Tố Đa Lượng Là Gì, Phần Lớn Các Nguyên Tố Đa Lượng Cấu Tạo Nên

A. Cuốn sách này được giải thích rất rõ và không có vấn đề gì. Sại nghĩa

B. Trong siêu ít cuốn sách khác, tín đồ ta vẫn thấy sự việc này được giải thích tốt.

C.

Xem thêm: Cách Kẻ Ô Ly Trong Word 2003, Cách Kẻ Ô Ly Trong Word Đơn Giản, Chi Tiết Nhất

Đây là cuốn sách duy nhất phân tích và lý giải vấn đề rõ ràng. Không đúng nghĩa

D. vụ việc này được giải thích rất rõ vào cuốn sách này cũng giống như trong nhiều sách khác. Không nên nghĩa 

 Chọn lời giải B


Câu hỏi trên ở trong đề trắc nghiệm sau đây !

Đề thi thử trung học phổ thông QG năm 2021 môn giờ Anh Trường thpt Chuyên Lê Quý Đôn


Số câu hỏi: 49

Lớp 12

Tiếng anh

Tiếng anh - Lớp 12*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traCâu hỏihoctapsgk.combaitapsos.net