RÚT GỌN HAI MỆNH ĐỀ CÙNG CHỦ NGỮ

  -  

Mệnh đề nói bình thường là chủ điểm ngữ pháp rất thú vị được sử dụng nhiều trong ngữ pháp và cảtiếng anh giao tiếp. Mệnh đề sẽ giúp câu văn dễ hiểu với rõ nghĩa hơn. Mặc dù trong một số trường hợp ta tất cả thể lược bớt, rút gọn chúng. Khi nào có thể rút gọn mệnh đề (mệnh đề quan tiền hệ, mệnh đề trạng ngữ, mệnh đề danh từ...)? bao giờ không thể rút gọn? Và có tác dụng thế như thế nào để rút gọn mệnh đề một cách đúng chuẩn nhất? bài bác tổng hợp này của ghsprocoach.vn sẽ gồm câu trả lời cho tất cả những vấn đề trên.

Bạn đang xem: Rút gọn hai mệnh đề cùng chủ ngữ

1. Lược bỏ đại từ quan liêu hệ

Khi nào bao gồm thể lược bỏ đại từ quan tiền hệ WHO ,WHICH ,WHOM…Khi nólàm tân ngữ, phía trước nó không có dấu phẩy, không tồn tại giới từ(whose ko được bỏ)

- Here is the máy tính xách tay which I bought.

=> Here is the laptop I bought(Đây là cái máy vi tính tôi đã mua)

- This is my book, which I bought 2 years ago.(Đây là quyến sách tôi đã thiết lập 2 năm trước)

=> Trước chữ which gồm dấu phẩy yêu cầu không thể bỏ được.

- This is the house in which I live .(Đây là căn nhà tôi sống)

=> Trước which có giới từ in buộc phải cũng không bỏ which đựơc .

- This is the man who lives near my house.

=> Who là chủ từ (của động từ lives) nên không thể bỏ nó được .

2. Rút gọn mệnh đề quan hệ

Ta sử dụng những phương pháp sau để rút gọn mệnh đề quan hệ

2.1 sử dụng cụm
*
V-ing :

Dùng cho các mệnh đề chủ động.

Bỏ "who, which, that" với "be" (nếu tất cả ) lấy động từ thêm ING.

Ví dụ:

- The girlwho is sitting next to youis my sister

=> The girlsitting toyou is my sister(Cô gái ngồi ngay lập tức cạnh bạn là em gái tôi)

2.2 sử dụng cụm Phân từ nhị :

Dùng cho các mệnh đề bị động .

Bỏ "who, which, that" cùng "be".

- The housewhich is being builtnow belongs khổng lồ Mr. John

=> The housebuiltnow belongs lớn Mr. Jonh (Ngôi công ty đang được xây dựng thuộc về ông John)

2.3 dùng cụm động từ nguyên mẫu - lớn V(inf)

Dùng khi danh từ đứng trứoc có các chữ sau đây bổ nghĩa: "ONLY, LAST", số thứ tự như "FIRST, SECOND..."

Bỏ "who, which, that", chủ từ (nếu có) với modal verb như can, will...thêm "to" trước động từ.

Xem thêm: Giúp Tớ Bài Lượng Giác Này Với, Giải Các Phương Trình Sau: 3Tanx

Ví dụ:

- He is the last manwho leftthe ship.

=> He is the last manto leavethe ship. (Anh ấy là người đàn ông cuối thuộc rời tàu)

- English is an important language which we have khổng lồ master.

=> English is an important language lớn master.(Tiếng anh là một ngôn ngữ quan tiền trọng để học thành thạo)

- Động từ là HAVE/HAD

He had somethingthat he could/ had to do

=> He had somethingto do (Anh ấy gồm một số việc phải làm)

- Đầu câu tất cả HERE (BE),THERE (BE)

- There are six letters which have to lớn be written today.

=> There are six letters lớn be written today.(Có 6 lá thư được viết hôm nay)

GHI NHỚ :Trong phần khổng lồ inf này những bạn cần nhớ 2 điều sau:

Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề khác nhau thì thêm cụm for sb trước lớn inf.

Ví dụ:

- We have some picture books that children can read.

=> We have some picture books for children to read.(Chúng tôi gồm một số sách ảnh đến trẻ em đọc)

Tuy nhiên nếu chủ ngữ đó là đại từ tất cả nghĩa bình thường chung như we,you,everyone…. Thì gồm thể không cần ghi ra.

Ví dụ:

- Studying abroad is the wonderful thing that we must think about.

=> Studying abroad is the wonderful (for us) khổng lồ think about.(Du học là điều tuyệt vời mà công ty chúng tôi nghĩ đến)

Nếu trước relative pronoun có giới từ thì phải đem xuống cuối câu. ( đây là lỗi dễ không đúng nhất lúc làm bài thi).

Ví dụ:

- We have a peg on which we can hang our coat.

Xem thêm: Chất Khí Hóa Nâu Ngoài Không Khí Nào Khi Ra Ngoài Bị Hóa Nâu Trong Không Khí

=> We have a peg to lớn hang our coat on.(Chúng tôi tất cả một gắt móc để treo áo lên)

2.4 dùng cụm danh từ (đồng biện pháp danh từ)

Dùng khi mệnh đề tình từ bao gồm dạng:S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪCách làm:- bỏ who, which với be

- Football, which is a popular sport, is very good for health.

=> Football, a popular sport, is very good for health.(Bóng đá, mọt môn thể thao phổ biến, rất tốt cho sức khỏe)

- We visited Barcelona,which isa city in northern Spain

=> We visited Barcelona, a thành phố in northern Spain.(Chúng tôi đã đến Barcelona, một thành phố ở phía bắc tây ban nha)