NHỮNG CÂU CA DAO TỤC NGỮ NÓI VỀ TÍNH TRUNG THỰC

  -  

Ca Dao Tục Ngữ về tính Trung Thực ❤️️ 1001 Câu Ý Nghĩa ✅ Phẩm Chất tốt Đẹp Của bé Người vn Được đẩy mạnh Gìn Giữ qua nhiều Thế Hệ


Thành Ngữ Trung Thực trường đoản cú Trọng

Sưu tầm 1001 Thành Ngữ Trung Thực trường đoản cú Trọng tuyệt và tuyệt vời trong lòng chúng ta đọc

Cười người chớ vội cười lâu,Cười người ngày hôm trước hôm sau người cười.Ai ơi chớ vội cười nhau,Ngẫm mình đến kỹ trước sau hãy cười.Rượu ngon bất luận be sành.Áo rách khéo vá, hơn lành dềnh dàng may.Thuyền dời bến làm sao bến gồm dời,Khăng khăng quân tử một lời tuyệt nhất ngôn.Cứ trong đạo lý luân thường,Làm tín đồ phải giữ lại kỷ cương làm đầu.Đường giao tiếp cốt vẹn toàn,Việc mình không muốn chớ tạo cho ai.Nói lời nên giữ lấy lời,Đừng như nhỏ bướm đậu rồi lại bay.Biết thì thưa thốt,Không biết thì dựa cột mà nghe.Trong váy gì đẹp bởi sen,Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.Nhị vàng bông trắng lá xanh,Gần bùn nhưng mà chẳng hôi tanh mùi bùn.Dạo đùa quán cũng tương tự nhà.Nhà tranh gồm ngãi hơn tòa nhà cao.

Chia Sẻ