Nhiệm Vụ To Lớn Nhất Hiện Nay Của Nhân Dân Ta Là Gì

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì

*

Giải bài bác tập lịch sử dân tộc 9Chương I: Liên Xô và những nước Đông Âu sau chiến tranh trái đất thứ haiChương II: các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ thời điểm năm 1945 mang đến nayChương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 mang đến nayChương IV: quan hệ quốc tế từ thời điểm năm 1945 đến nayChương V: Cuộc bí quyết mạng công nghệ - kĩ thuật từ năm 1945 mang đến nayPhần hai: lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 mang đến nayChương I: Việt Nam giữa những năm 1919 - 1930Chương II: Việt Nam một trong những năm 1930 - 1939Chương III: Cuộc di chuyển tiến tới giải pháp mạng tháng Tám năm 1945Chương IV: nước ta từ sau cách mạng mon Tám đến toàn nước kháng chiếnChương V: việt nam từ cuối năm 1946 mang lại năm 1954Chương VI: nước ta từ năm 1954 mang lại năm 1975Chương VII: vn từ năm 1975 cho năm 2000
Nhiệm vụ to bự nhất hiện nay của quần chúng ta là gì


Xem thêm: Question 48 I Had Only Just Put The Phone Down When The Boss Rang Back

Trang trước
Trang sau


Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 9: Đóng Vai Ông Sáu Kể Lại 3 Ngày Phép Ngắn Gọn Nhất

Bài 11: trơ thổ địa tự thế giới mới sau chiến tranh quả đât thứ hai

Bài 2 trang 47 lịch sử vẻ vang 9: nhiệm vụ to khủng nhất hiện thời của quần chúng. # ta là gì?

Trả lời:


- cải thiện trình độ dân trí, hòa nhập cùng với xu hướng trở nên tân tiến chung của toàn nhân loại.

- cải tiến và phát triển và vận dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

- Xóa đói, giảm nghèo, lạc hậu, tiến hành dân giàu, nước mạnh, làng mạc hội công bằng, dân chủ, văn minh.