Khối Lượng Riêng Của Muối

  -  

Vật Lý 6 bài trọng lượng riêng, trọng lượng riêng: định hướng trọng tâm, giải bài tập sách giáo khoa khối lượng riêng, trọng lượng riêng: giúp học viên nắm vững kiến thức ngắn gọn.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng của muối


*

Trả lời:

Công thức tính trọng lượng riêng là: m = D × V.

Câu hỏi C4 (trang 37 SGK đồ vật Lí 6):

Chọn từ phù hợp trong khung nhằm điền vào nơi trống:

(d = fracPV) trong đó: (left{ eginarrayl d,là,(1),....................\ P,là,(2),...................\ V,là,(3),................... endarray ight.)

trọng lượng (N)

thể tích (m3)

trọng lượng riêng (N/m3)

Trả lời:

d là (1) trọng lượng riêng biệt (N/m3)

P là (2) trọng lượng (N)

V là (3) thể tích (m3)

Câu hỏi C5 (trang 38 SGK thiết bị Lí 6):

Hãy tìm kiếm cách xác định trọng lượng riêng biệt của một chất làm quả cân:

Dụng cụ gồm có:

Một quả cân 200 g nhưng mà ta nên đo trọng lượng riêng rẽ của chất làm nó, tất cả một sợi chỉ buộc vào quả cân.Một bình chia độ gồm GHĐ 250 cm3, mồm rộng để có thể cho lọt quả cân vào trong bình. Bình chứa khoảng chừng 100 cm3 nước.Một lực kế có GHĐ tối thiểu 2,5 N.

Trả lời:

Để khẳng định trọng lượng riêng rẽ của một chất làm quả cân ta thực hiện như sau:

Bước 1: Thả quả cân vào trong bình chia độ gồm chứa sẵn V1 = 100 cm3 nước. đưa sử nước dâng lên đến mức mực bao gồm vạch phân tách V2 = 120 cm3.

Khi kia thể tích của quả cân là: V = V2 – V1 = 120 – 100 = trăng tròn cm3 = 0,00002 m3.

Bước 2: Treo quả cân vào lực kế ta xác minh trọng lượng của quả cân nặng là: p = 2 N

(do p = 10.m = 10.0,2 = 2 N)

Bước 3: Tính trọng lượng riêng rẽ của chất tạo sự quả thăng bằng công thức:

(d = fracPV = frac20,00002 = 100000,N/m^3.)

Câu hỏi C6 (trang 38 SGK đồ gia dụng Lí 6):

Hãy tính khối lượng và trọng lượng của cái dầm sắt có thể tích 40 dm3.

Trả lời:

Tra bảng ta tìm được cân nặng riêng của sắt là: D = 7800 kg/m3.

Khối lượng của loại dầm sắt: suy ra m = D.V = 7800.0,04 = 312 kg.

Xem thêm: Chứng Minh Phương Trình Luôn Có Nghiệm Với Mọi M Lớp 9, Chứng Minh Rằng Phương Trình X^2

Trọng lượng của mẫu dầm sắt là: p. = 10.m = 10.312 = 3120 N.

Đáp số: 312 kg; 3120 N.

Câu hỏi C7 (trang 38 SGK thứ Lí 6):

Mỗi nhóm học viên hòa 50 g muối lấn vào 0,5 ℓ nước rồi đo cân nặng riêng của nước muối bột đó.

Trả lời:

Tra bảng khối lượng riêng, ta tìm kiếm được trọng lượng riêng của nước là: doanh nghiệp = 1000 kg/m3.

Ta có: cân nặng muối ăn: m1 = 50 g = 0,05 kg

Thể tích nước: việt nam = 0,5 ℓ = 0,5 dm3 = 0,0005 m3.

Khối lượng của nước là: mn = Dn.Vn = 1000.0,0005 = 0,5 kg.

Vì sự hài hòa của muối lấn vào nước đề xuất thể tích của nước muối sau khi hòa tan tăng thêm không xứng đáng kể. Do thế thể tích của nước muối vẫn coi là: V = 0,5 ℓ.

Xem thêm: Kbr + H2So4 Đặc Nóng - 2 H2So4 + 2 Kbr → So2 + Br2 + K2So4 + 2 H2O

Khối lượng của nước muối bột sau kết hợp là: m = m1 + mn = 0,05 + 0,5 = 0,55 kg

Khối lượng riêng của nước muối là: (D = frac0,550,0005 = 1100,kg/m^3)

Trên đây là gợi ý giải bài xích tập trang bị Lý 6 bài trọng lượng riêng, trọng lượng riêng vày giáo viên ghsprocoach.vn trực tiếp biên soạn theo chương trình mới nhất. Chúc các bạn học tập vui vẻ.