Hình Nào Không Có Tâm Đối Xứng

  -  

Khi một điểm là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tê thì nhị điểm kia đối xứng với nhau qua điểm đó, gọi là trọng tâm đối xứng. Vậy, hình không có tâm đối xứng là hình nào? Để vấn đáp được câu hỏi đó, mời các bạn trả lời thắc mắc trắc nghiệm cuối cùng Top giải mã nhé!


Câu hỏi: Hình nào tiếp sau đây không bao gồm tâm đối xứng?

A. Tứ diện đều

B. Chén bát diện đều

C. Hình lập phương

D. Lăng trụ lục giác đều

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Tứ diện đều

Hình không có tâm đối xứng là: Tứ diện đều

Giải đam mê của cô giáo Top lời giải về nguyên nhân chọn câu trả lời A:

- Lý do loại trừ đáp án D

Hình lăng trụ lục giác gần như là hình lăng trụ đều có đáy là lục giác.

Bạn đang xem: Hình nào không có tâm đối xứng

Hình lăng trụ lục giác đều phải có tâm đối xứng là vấn đề I:

*

=> đào thải D

- Lý do đào thải đáp án C

Hình lập phương là khối nhiều diện đều sở hữu 6 mặt đều là các hình vuông vắn bằng nhau, 12 cạnh có đều nhau và có toàn bộ 8 đỉnh, 3 cạnh gặp mặt nhau ở một đỉnh và 4 đường chéo cánh cắt nhau ở 1 điểm.

Hình lập phương gồm các tính chất sau:

Hình lập phương bao gồm 6 phương diện phẳng đối xứng bởi nhau

Hình lập phương tất cả 12 cạnh bằng nhau

Đường chéo cánh của những mặt bên đều bởi nhau

Đường chéo cánh hình khối lập phương bằng nhau

Do đó, hình lập phương tất cả tâm đối xứng là vấn đề O:

*

=> loại bỏ C

- Lý do sa thải đáp án B

Hình bát diện mọi là trong số những hình trực thuộc thành phần của khối nhiều diện đều. Ngoài bát diện hồ hết thì còn có những khối nhiều diện đều khác ví như là: hình tứ diện đều, hình lập phương, hình mười hai mặt đều, hình nhì mươi phương diện đều.


Hình bát diện đều phải có các tính chất như sau:

+ Hình bát diện phần đa thuộc khối nhiều diện 3;4

+ từng đỉnh của bát diện các là đỉnh thông thường của 4 cạnh

+ từng mặt là một tam giác đều

+ mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng 4 mặt

Do đó, hình chén diện đều phải sở hữu tâm đối xứng là điểm O:

*

=> đào thải B

Câu hỏi trắc nghiệm về trung tâm đối xứng

Câu 1. Cho mẫu vẽ sau:

*

Có từng nào hình có tâm đối xứng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải

Hình cánh gió là hình có tâm đối xứng.

Chọn A

Câu 2. Tâm đối xứng của hình tròn là:

A. Trung ương của đường tròn

B. Một điểm bất cứ nằm bên phía trong đường tròn

C. Một điểm bất cứ nằm trên đường tròn

D. Một điểm bất kỳ nằm bên ngoài đường tròn.

Lời giải

Tâm đối xứng của hình trụ là vai trung phong của con đường tròn.

Chọn A

Câu 3. Hình nào tiếp sau đây không có tâm đối xứng

A. Hình bình hành

B. Hình thoi

C. Hình chữ nhật

D. Hình thang cân

Lời giải

Hình thang cân nặng là hình không tồn tại tâm đối xứng.

Chọn D

Câu 4. Trong các hình dưới đây, điểm O là tâm đối xứng của hình nào?

*

A. Hình 1 và Hình 2

B. Hình 1 với Hình 3

C. Hình 1 và Hình 4

D. Hình 1, Hình 3 và Hình 4

Lời giải

Trong các hình đang cho, hình nhận trung khu O là trung ương đối xứng là các hình: Hình 1 cùng Hình 3.

Chọn B.

Câu 5. Phát biểu như thế nào dưới đó là đúng?

A. Hình thoi gồm tâm đối xứng nhưng không tồn tại trục đối xứng.

B. Hình thang cân bao gồm trục đối xứng, nhưng không có tâm đối xứng.

C. Hình bình hành vừa gồm tâm đối xứng, vừa gồm trục đối xứng.

D. Hình chữ nhật gồm trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng.

Lời giải

- Hình thoi tất cả hai trục đối xứng là hai tuyến phố chéo, và trung khu đối xứng là giao điểm của hai đường chéo nên A sai.

- Hình thang cân gồm trục đối xứng, nhưng không có tâm đối xứng đề nghị B đúng.

- Hình bình hành bao gồm tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng nên C sai.

Xem thêm: Kbr + H2So4 Đặc Nóng - 2 H2So4 + 2 Kbr → So2 + Br2 + K2So4 + 2 H2O

- Hình chữ nhật vừa gồm trục đối xứng, vừa tất cả tâm đối xứng nên D sai.

Chọn B

Câu 6. Trong các hình: Hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đều, hình thoi thì gồm bao nhiêu hình không tồn tại tâm đối xứng?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Lời giải

Tất cả những hình trên đều phải có tâm đối xứng.

Do đó không tồn tại hình nào không có tâm đối xứng.

Chọn A

Câu 7. Khẳng định như thế nào dưới đây là sai về tam giác đều?

A. Tam giác đều phải có ba trục đối xứng

B. Tam giác đều sở hữu tâm đối xứng là giao điểm của tía trục đối xứng

C. Tam giác đều không có tâm đối xứng

D. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau

Lời giải

Tam giác đều phải sở hữu ba cạnh đều bằng nhau nên D đúng.

Tam giác đều sở hữu ba trục đối xứng nối đỉnh cùng với trung điểm cạnh đối diện. Cho nên vì thế A đúng.

Tam giác đều không có tâm đối xứng đề nghị C đúng, B sai.

Chọn B.

Câu 8. Trong các biển báo giao thông sau đây, biển lớn nào gồm tâm đối xứng?

*

A. Hình a)

B. Hình b)

C. Hình e)

D. Hình f)

Lời giải

Biên báo có tâm đối xứng là đại dương báo ở hình a).

Chọn A

Câu 9. Trong các số bên dưới đây, số nào tất cả tâm đối xứng

A. 4

B. 0

C. 6

D. 9

Lời giải

Số bao gồm tâm đối xứng là số 0.

Chọn B.

Câu 10. Các tuyên bố sau đúng tốt sai? có bao nhiêu tuyên bố sai?

a) Tam giác đều ABC là hình đối xứng tâm.

b) Hình thang cân nặng là hình tất cả tâm đối xứng cùng giao điểm của nhì đường chéo cánh là chổ chính giữa đối xứng.

c) Hình thoi ABCD tất cả tâm đối xứng là điểm O (O là giao điểm của nhị đường chéo cánh AC với BD).

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Lời giải

Tam giác hồ hết ABC là hình không tồn tại tâm đối xứng. Cho nên vì thế phát biểu a) sai.

Hình thang cân là hình không có tâm đối xứng đề xuất phát biểu B sai.

Xem thêm: Danh Từ Chỉ Đơn Vị Là Gì - Tìm Các Danh Từ Chỉ Đơn Vị Trong Câu Sau:

Hình thoi là hình tất cả tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo nên phát biểu c) đúng.