4 FE(NO3)3 → 2 FE2O3 + 3 O2 + 12 NO2

  -  

Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O là bội phản ứng trao đổi. Nội dung bài viết này cung cấp đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đã được cân nặng bằng, điều kiện các chất tham gia phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


2. Điều kiện phản ứng Fe2O3và hỗn hợp HNO3

Không có

3. Cách thực hiện phản ứng Fe2O3và dung dịch HNO3

Cho Fe2O3tác dụng với axit nitric

4. Hiện tượng nhận biết

Chất rắn màu black Sắt III Oxit (Fe2O3) rã dần.

Bạn đang xem: 4 fe(no3)3 → 2 fe2o3 + 3 o2 + 12 no2

5. Tin tức về Fe2O3

5.1. Tính chất vật lí Fe2O3

Là hóa học rắn, nâu đỏ, ko tan vào nước.

5.2. đặc điểm hoá học Fe2O3

Tính oxit bazơ

Fe2O3tác dụng với hỗn hợp axit tạo ra dung dịch bazơ tạo thành dung dịch muối cùng nước.

Fe2O3+ 6HCl → 2FeCl3+ 3H2O

Fe2O3+ 3H2SO4→ Fe2(SO4)3+ 3H2O

Fe2O3+ 6HNO3→ 2Fe(NO3)3+ 3H2O

Tính oxi hóa

Fe2O3là chất oxi hóa khi công dụng với những chất khử mạnh khỏe ở ánh nắng mặt trời cao như: H2, CO, Al → Fe:

Fe2O3+ 3H2

*
2Fe + 3H2O

Fe2O3+ 3CO

*
2Fe + 3CO2

Fe2O3+ 2Al

*
Al2O3+ 2Fe

5.3. Điều chế Fe2O3

Fe2O3là thành phần bao gồm của quặng hematit.

Xem thêm: Để Bảo Vệ Xương Khi Tham Gia Giao Thông Em Cần Lưu Ý Điều Gì

Nhiệt phân Fe(OH)3

2Fe(OH)3→ Fe2O3+ 3H2O (t0)

6. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1.Cho dãy hóa học sau: FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3. Lần lượt cho các chất này chức năng với axit HNO3. Số phản bội ứng thuộc các loại phản ứng thoái hóa – khử là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lời giải:


Đáp án: B

Các làm phản ứng là bội nghịch ứng oxi hóa khử là:

(1) 3FeO + 10HNO3→ 3Fe(NO3)3+ NO + 5H2O

(2) 3Fe3O4+ 28HNO3→ 9Fe(NO3)3+ NO↑ + 14H2O

(3) Fe(OH)2+ 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO2+ 3H2O


Câu 2.

Xem thêm: Cấu Tạo Ngoài Của Giun Đất Thích Nghi Với Đời Sống Trong Đất Như Thế Nào ?

Cho những dãy hóa học và ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số hóa học và ion vào dãy đều phải có tính oxi hóa với tính khử là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Lời giải:


Đáp án: B

Chất vừa có tính OXH với khử là chất có công dụng tăng hoặc bớt số OXH (sở hữu số OXH trung gian)

Chất với ion trong dãy đều phải sở hữu tính oxi hóa với tính khử là: Cl2, SO2, Fe2+, Mn2+


Câu 3.Trong những phản ứng dưới đây, bội phản ứng nào không hẳn là làm phản ứng oxi hoá - khử?

A. Fe + 2HCl → FeCl2+ H2

B. FeS + 2HCl → FeCl2+ H2S

C. 2FeCl3+ Cu → 2FeCl2+ CuCl2

D. Fe + CuSO4→ FeSO4+ Cu

Lời giải:


Đáp án: B

Phản ứng chưa phải là bội phản ứng oxi hoá - khử là làm phản ứng không làm chuyển đổi số oxi hóa những chất