Điện Phân Dung Dịch Cuso4 Bằng Điện Cực Trơ Với Dòng Điện Có Cường Độ I = 0,5A Trong Thời Gian 1930 Giây Không Thấy Khí Thoát Ra Ở Catot

  -  
*Bạn đang xem: điện phân dung dịch cuso4 bằng điện cực trơ với dòng điện có cường độ i = 0,5a trong thời gian 1930 giây không thấy khí thoát ra ở catot

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học 12 giờ Anh 12
trang bị lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử dân tộc 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12


Xem thêm: Chứng Minh Câu Tục Ngữ Học Thầy Không Tày Học Bạn, Giải Thích Câu Tục Ngữ Học Thầy Không Tày Học Bạn

Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ đồng hồ Anh 11 thứ lí 11

Câu hỏi Điện phân hỗn hợp CuSO4 bằng điện rất trơ với cái điện có cường độ I = 0,5A trong thời hạn 1930 giây không thấy khí thoát ra ngơi nghỉ catot. Khối lượng đồng và thể tích khí O2 hình thành là

A 0,96 gam cùng 0,168 lít.B 0,32 gam cùng 0,056 lít.C 0,64 gam cùng 0,112 lít.D 1,28 gam và 0,224 lít.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách làm Farađây tính cân nặng chất thoát ra ở năng lượng điện cực:

m = AIt/nF, trong đó:

m : cân nặng chất thu được làm việc điện rất (gam)

A: khối lượng mol nguyên tử của hóa học thu được ở điện cực

n: số electron nhưng nguyên tử hoặc ion đã đến hoặc nhận

I: cường độ dòng điện (A)

t: thời hạn điện phân (s)

F = 96500
Xem thêm: Những Chất Tác Dụng Với Naoh, Phản Ứng Hoá Học Naoh Tiêu Biểu Nên Biết

Lời giải chi tiết:

2CuSO4 + 2H2O (xrightarrowdpdd) 2Cu ↓ + 2H2SO4 + O2↑ (1)

Áp dụng bí quyết Faraday ta có:

(m_Cu = fracAItnF = frac64.0,5.19302.96500 = 0,32left( g ight))

Theo PTHH (1) ta có: nO2 = ½ . NCu = 2,5.10-3 (mol) → VO2 = 0,056 (lít)

Đáp án B


Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép ghsprocoach.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.