CÓ BAO NHIÊU SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ MÀ TỔNG CÁC CHỮ SỐ CỦA NÓ BẰNG 5

  -  
*Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 5

*

*Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Diễn Dịch, Ví Dụ Về Đoạn Văn Diễn Dịch Cụ Thể Nhất

1. Từ các chữ số 0;4;5;6. Hỏi lập được toàn bộ bao nhiêu số có tía chữ số khác nhau chia hết đến 3 nhưng mà không phân chia hết mang lại 2.

2. Có bao nhiêu số có tía chữ số mà lại tổng các chữ số của nó bởi 5?

 


Từ các chữ tiên phong hàng đầu , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , ta lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số :

A, Hỏi có bao nhiêu số mà không tồn tại chữ số nào lặp lại ?

B, bao gồm bao nhiêu số mà những chữ số không nhất thiết khác nhau

C, kiếm tìm tổng các chữ số đã lập được làm việc câu A
Xem thêm: Thông Điệp Của Bài Thơ Quê Hương Nguyễn Đình Huân ), Bài Thơ Quê Hương Của Nguyễn Đình Huân

Bài 1: mang lại 4 chữ số: 0, 2, 3, 5. Hãy lập tất cả các số mà mỗi số có đủ 4 chữ số đã cho. Tính tổng.Bài 2: mang lại 4 chữ số: 1, 3, 3, 4. Hãy lập toàn bộ các số có 4 chữ số mà mỗi số gồm đủ 4 chữ số đã cho. Tính tổng.Bài 3: mang lại 5 chữ số: 0, 1, 3, 2, 4. Hãy lập tất cả các số gồm 5 chữ số nhưng mà mỗi số có đủ 5 chữ số vẫn cho. Tính tổng.Bài 4: mang lại 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4.a, có thể viết đượcbao nhiêu số tất cả 4 chữ số không giống nhau từ 5 chữ số sẽ cho? trong các số viết được bao gồm bao nhiêu số chẵn?b, tìm kiếm số chẵn mập nhất, số...

Bài 1: mang đến 4 chữ số: 0, 2, 3, 5. Hãy lập tất cả các số cơ mà mỗi số tất cả đủ 4 chữ số sẽ cho. Tính tổng.Bài 2: đến 4 chữ số: 1, 3, 3, 4. Hãy lập tất cả các số gồm 4 chữ số cơ mà mỗi số bao gồm đủ 4 chữ số vẫn cho. Tính tổng.Bài 3: đến 5 chữ số: 0, 1, 3, 2, 4. Hãy lập tất cả các số có 5 chữ số nhưng mỗi số gồm đủ 5 chữ số vẫn cho. Tính tổng.Bài 4: mang đến 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4.a, rất có thể viết đượcbao nhiêu số có 4 chữ số khác biệt từ 5 chữ số vẫn cho? trong số số viết được có bao nhiêu số chẵn?b, tra cứu số chẵn mập nhất, số lẻ bé dại nhất gồm 4 chữ số không giống nhau được viết tự 5 chữ số đang choBài 5: có thể viết được bao nhiêu số tất cả 3 chữ số không giống nhau, biết rằng:a, những chữ số của chúng hầu như là những số lẻ?b, những chữ số của chúng đông đảo là rất nhiều số chẵn?Bài 6:a, search số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có 5 chữ số được viết tữ 3 chữ số khác nhau.b, kiếm tìm số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số được viết tự 3 chữ số không giống nhau.Bài 7: Viết liên tục các số thoải mái và tự nhiên từ 1 mang lại 15 để được 1 số ít tự nhiên. Hãy xoá đi 10 chữ số vừa cảm nhận mà vẫn không thay đổi thứ tự của các chữ số còn sót lại để được:a, Số phệ nhất; b, Số nhỏ tuổi nhất; Viết các số đó.Bài 8: Viết liên tiếp 10 số chẵn khác 0 đầu tiên để được một số tự nhiên. Hãy xoá đi 10 chữ số của số vừa nhận được mà vẫn giữ nguyên thứ tự của các chữ số còn lại để được: a, Số chẵn phệ nhất; b, Số lẻ nhỏ tuổi nhất.