CHO HÌNH CHỮ NHẬT ABCD

  -  
*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Cho hình chữ nhật ABCD (Hình 1). Đo rồi so sánh các cạnh và góc của hình chữ nhật


Tải xuống 2 689 0

Với giải hoạt động khám phá 1 trang 80 Toán lớp 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo chi tiết được biên soạn bám sát nội dung bài học Toán 6 Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân

Hoạt động khám phá 1 trang 80 Toán lớp 6 Tập 1:

Cho hình chữ nhật ABCD (Hình 1).

Bạn đang xem: Cho hình chữ nhật abcd

a) Đo rồi so sánh các cạnh và góc của hình chữ nhật.

b) Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD, BC và AD có song song với nhau không.

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình chữ nhật. Hãy đo rồi so sánh AC và BD.

*

Lời giải:

a) Sau khi tiến hành đo các cạnh và góc của hình chữ nhật ta có nhận xét sau:

- Độ dài cạnh AB bằng độ dài cạnh CD bằng 4,5 cm, độ dài cạnh AD bằng độ dài cạnh BC bằng 2,5 cm.

- Tất cả các góc của hình chữ nhật bằng nhau và bằng góc vuông.

b) Dùng eke để kiểm tra ta thấy cặp cạnh AB và CD song song với nhau, BC và AD song song với nhau.

*

c) Thực hiện đo độ dài của hai đường chéo AC và BD ta thấy độ dài cạnh AC bằng độ dài cạnh BD bằng 5,1cm.

Hoạt động khởi động trang 80 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát hình dạng của bức tranh, cái diều, tấm bìa, mái nhà rông, em có biết...

Thực hành 1 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: Đo và so sánh độ dài các đoạn OM, ON, OP và OQ của hình chữ nhật MNPQ...

Vận dụng 1 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: Sắp xếp các Hình 3a, b, c thành hình chữ nhật sao cho sau khi được sắp xếp...

Thực hành 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm, AD = 3 cm theo hướng dẫn sau...

Vận dụng 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy xếp và cắt một tờ giấy hình chữ nhật thành bốn hình chữ nhật có cùng chiều dài và chiều rộng...

Hoạt động khám phá 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình thoi ABCD như hình 4. a) Hãy so sánh các cạnh của hình thoi...

Thực hành 3 trang 82 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình thoi IJKL, hai đường chéo cắt nhau tại O (Hình 6)...

Thực hành 4 trang 82 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình thoi ABCD khi biết AB = 3 cm và đường chéo AC = 5 cm theo hướng dẫn sau...

Vận dụng 3 trang 82 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình thoi MNPQ biết cạnh MN = 4 cm. Em hãy thảo luận với các bạn về các hình vừa vẽ...

Xem thêm: Tải Cảm Nhận Về Hào Khí Đông A Qua Bài Tỏ Lòng Chọn Lọc Hay Nhất

Hoạt động khám phá 3 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình bình hành ABCD như Hình 7. a) Hãy đo rồi so sánh cạnh AB và CD...

Thực hành 5 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát hình bình hành bên và cho biết - Góc đỉnh M của hình bình hành MNPQ...

Vận dụng 4 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Bác Lê muốn ghép 3 tấm ván như hình vẽ bên thành một mặt bàn hình bình hành...

Thực hành 6 trang 83 - 84 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình bình hành ABCD khi biết AB = 3 cm, BC = 5 cm và đường chéo AC = 7 cm...

Vận dụng 5 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình bình hành ABCD khi biết hai đường chéo AC = 5 cm, BD = 7 cm...

Hoạt động khám phá 4 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình thang cân như Hình 9. a) Hãy đo rồi so sánh hai cạnh bên BC và AD...

Thực hành 7 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy cho biết: Góc ở đỉnh H của hình thang cân EFGH là bằng góc nào...

Vận dụng 6 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Gấp đôi một tờ giấy hình chữ nhật, rồi cắt theo đường nét đứt như hình bên dưới...

Bài 1 trang 85 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các hình sau đây hình nào là hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân...

Bài 2 trang 85 Toán lớp 6 Tập 1: Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật sau...

Bài 3 trang 85 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình chữ nhật ABCD, biết AB = 5 cm, AD = 8 cm...

Bài 4 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Người ta có thể thiết kế một mặt bàn hình bình hành bằng cách ghép 4 miếng gỗ...

Bài 5 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình bình hành MNPQ, biết: MN = 3 cm, NP = 4 cm...

Bài 6 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Lấy một tờ giấy hình chữ nhật, gấp đôi hai lần, cắt theo đường nét đứt như hình dưới...

Bài 7 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình thoi MNPQ biết góc MNP bằng 60° và MN = 6 cm...

Bài 8 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Cắt ba hình tam giác đều cạnh 4 cm rồi ghép lại thành một hình thang cân...

Xem thêm: Trong Tự Nhiên Clo Có 2 Đồng Vị 35Cl, Trong Tự Nhiên Clo Có 2 Đồng Vị Là 35Cl Và 37Cl

Bài 9 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ sơ đồ ngôi nhà theo kích thước các cạnh nêu ra trong hình vẽ dưới đây...