BALANCE CHEMICAL EQUATION

  -  
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ

Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3↓ + H2O + NaHCO3 | Ca(HCO3)2 ra CaCO3


110

ghsprocoach.vn xin giới thiệu phương trình Ca(HCO3)2+ NaOH → CaCO3↓ + H2O + NaHCO3 gồm điều kiện phản ứng, giải pháp thực hiện, hiện tượng lạ phản ứng và một trong những bài tập tương quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện năng lực làm bài xích tập về phương trình bội nghịch ứng chất hóa học của Canxi. Mời chúng ta đón xem:

Phương trình Ca(HCO3)2+ NaOH → CaCO3↓ + H2O + NaHCO3

1. Phương trình phản bội ứng hóa học:

Ca(HCO3)2+ NaOH → CaCO3↓ + H2O + NaHCO3

2. Điều kiện phản ứng

- không có

3. Cách tiến hành phản ứng

- đến Ca(HCO3)2tác dụng với NaOH

4. Hiện nay tượng nhận thấy phản ứng

- can xi hiđrocacbonat phản bội ứng với natri hiđroxit tạo ra thành kết tủa trắng canxi cacbonat và muối natri hiđrocacbonat

5. Bài tập liên quan

Ví dụ 1:Không gặp Ca và các kim các loại kiềm thổ khác trong tự nhiên ở dạng tự do thoải mái vì:

A. Nguyên tố của chúng trong vạn vật thiên nhiên rất nhỏ.

Bạn đang xem: Balance chemical equation

B. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ hoạt động hóa học tập mạnh.

C. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ dễ dàng tan vào nước.

Xem thêm: Viết 1 Đoạn Văn Có Sử Dụng Cụm Dong Tu, Hãy Viết Một Đoạn Văn Ngắn Có Sử Dụng Cụm Động Từ

D. Kim loại kiềm thổ là những sắt kẽm kim loại điều chế bằng phương pháp điện phân

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các sắt kẽm kim loại kiểm thổ hoạt động hóa học to gan lớn mật nên trong tự nhiên chúng hay tồn tại sinh hoạt dạng đúng theo chất.

Xem thêm: Cách Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Môn Hóa Học: Ngắn Gọn, Dễ Hiểu Và Thú Vị

Ví dụ 2:Khi mang đến dung dịch NaOH dư vào cốc đựng dung dịch Ca(HCO3)2trong xuyên suốt thì vào cốc:

A. Sủi bọt khí

B. Không có hiện tượng gì

C. Mở ra kết tủa white

D. Xuất hiện kết tủa white và bong bóng khí

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Khi mang lại dung dịch NaOH dư và cốc đựng dung dịch Ca(HCO3)2trong suốt thì phản bội ứng xuất hiện thêm kết tủa white CaCO3.