Star

  -  
lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ


Bạn đang xem: Star

lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

*

*

*

(left(6x+1 ight)^2+left(6x-1 ight)^2-2left(1+6x ight)left(6x-1 ight))

(Rightarrowleft(6x+1 ight)^2-2left(6x+1 ight)left(6x-1 ight)+left(6x-1 ight)^2)

(Rightarrowleft(6x+1-6x+1 ight)^2)

(Rightarrow2^2)

(Rightarrow4)


Rút gọn biểu thức(6x+1)2+(6x−1)2−2(1+6x)(6x−1)(6x+1)2+(6x−1)2−2(1+6x)(6x−1)=?

Giúp mik cùng với ạ, mik đề nghị gấp.


Cho biểu thức A = (6x+1)2– (6x+1)(6x-1)

a) Rút gọn gàng biểu thức A.

b) Tính quý hiếm biểu thức A tại x = -5


(left(6x+1 ight)^2+left(6x-1 ight)^2-2left(1+6x ight)left(6x-1 ight))

(=left(6x+1-6x+1 ight)^2)

(=2^2=4)(3left(2^2+1 ight)left(2^4+1 ight)left(2^8+1 ight)left(2^16+1 ight))

(=left(2^2-1 ight)left(2^2+1 ight)left(2^4+1 ight)left(2^8+1 ight)left(2^16+1 ight))

(=left(2^4-1 ight)left(2^4+1 ight)left(2^8+1 ight)left(2^16+1 ight))

(=left(2^8-1 ight)left(2^8+1 ight)left(2^16+1 ight))

(=left(2^16-1 ight)left(2^16+1 ight))

(=2^32-1)

 


a)(left(6x+1 ight)^2+left(6x-1 ight)^2-2left(1+6x ight)left(6x-1 ight))

(=left(6x+1 ight)left(6x+1 ight)+left(6x-1 ight)left(6x-1 ight)-2left(1+6x ight)left(6x-1 ight))

(=left(6x+1 ight)left(6x+1 ight)+left(6x-1 ight)left)

(=36x^2+12x+1+left(6x-1 ight)left(-6x-3 ight))

(=36x^2+12x+1+left(-36x^2-12x+3 ight))

(=36x^2+12x+1-36x^2-12x+3)

(=4)


Đúng(0)
phan thuy nga

câu b làm nỗ lực nào vậy


Đúng(0)

rút gọn gàng biểu thức

(6x +1) ^2 +(6x-1)^2-2(1+6x)(6x-1)

x(2x^2-3)-x^2(5x+1)+x^2

3x(x-2)-5x(1-x)-8(x^2-3)


#Toán lớp 8


Xem thêm: Vì Sao Công Dân Có Nghĩa Vụ Tuân Theo Pháp Luật ? Vì Sao Công Dân Có Nghĩa Vụ Tuân Theo Pháp Luật

1
Yen Nhi

(left(6x+1 ight)^2+left(6x-1 ight)^2-2left(1+6x ight)left(6x-1 ight))

(=left(6x+1 ight)^2-2left(6x+1 ight)left(6x-1 ight)+left(6x-1 ight)^2)

(=left(6x+1-6x+1 ight)^2)

(=4)

(xleft(2x^2-3 ight)-x^2left(5x+1 ight)+x^2)

(=2x^3-3x-5x^3-x^2+x^2)

(=left(2x^3-5x^3 ight)+left(x^2-x^2 ight)-3x)

(=-3x^3-3x)

(3xleft(x-2 ight)-5xleft(1-x ight)-8left(x^2-3 ight))

(=3x^2-6x-5x+5x^2-8x^2+24)

(=left(3x^2+5x^2-8x^2 ight)-left(6x+5x ight)+24)

(=-11x+24)


Đúng(0)

rút gọn biểu thức

(6x +1) ^2 +(6x-1)^2-2(1+6x)(6x-1)

x(2x^2-3)-x^2(5x+1)+x^2

3x(x-2)-5x(1-x)-8(x^2-3)


#Toán lớp 8
0

rút gọn gàng biểu thức

(6x +1) ^2 +(6x-1)^2-2(1+6x)(6x-1)

x(2x^2-3)-x^2(5x+1)+x^2

3x(x-2)-5x(1-x)-8(x^2-3)


#Toán lớp 8
0
xếp hạng
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần tháng Năm

ghsprocoach.vn


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học rất có thể bạn nhiệt tình ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Lập Dàn Ý Thuyết Minh Về Con Chó (15 Mẫu), Dàn Ý Thuyết Minh Về Con Chó Vật Nuôi Lớp 9

tới giỏ mặt hàng Đóng