TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG

Chuyên gia phục hồi tự nhiên

  • Chuyên gia phục hồi tự nhiên cho khách hàng có vấn đề về cơ xương khớp
  • Nghiên cứu Đông y với hơn 10 năm kinh nghiệm
  • Thành viên Ban Giảng huấn Học viện Khoa học Tâm thức Những Trái Tim Vàng
  • Hơn 300 học viên ra trường vững vàng với nghề huấn luyện viên Yoga
  • Trải qua 7 năm thực hành, giảng dạy Yoga tại hệ thống Công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng
  • Chứng chỉ Hatha Yoga 200h của Yoga Alliance Mỹ
  • Chứng chỉ Ashtanga Vinyasa 300h của Công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng
  • Chứng chỉ Huấn luyện viên của Liên đoàn Thể Dục Thể Thao Tp. Hồ Chí Minh
  • Chứng nhận Tập huấn chuyên môn Yoga của Tổng cục Thể Dục Thể Thao Việt Nam