Tiến sĩ Ginny Whitelaw

  • Chủ Tịch Zen Leadership
  • Chủ Tịch Focus Leadership
  • Thiền sư trong dòng Rinzai-jin thuộc phái thiền Rinzai
  • Tác giả 3 cuốn sách, trong đó có Nhà Lãnh Đạo Thiền (The Zen Leader)
  • Đồng tác giả FEBI® – Phần mềm đánh giá năng lực lãnh đạo dựa trên sự liên kết tâm trí với cơ thể
  • Nguyên Phó Giám Đốc chương trình trạm không gian tích hợp của NASA