NGUYỄN THỊ THU XINH

Chuyên gia phục hồi tự nhiên

  • Phó Chủ tịch Công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng.
  • Chuyên gia phục hồi tự nhiên phục hồi trị liệu cho khách hàng có vấn đề về cơ xương khớp.
  • Thành viên Ban giảng huấn Học viện Khoa học Tâm thức Những Trái Tim Vàng
  • Đào tạo gần 700 học viên ra trường vững vàng với nghề huấn luyện viên Yoga.
  • 9 năm thực hành, giảng dạy Yoga và Thiền.
  • Chứng chỉ Hatha Yoga 200h của Yoga Alliance Mỹ
  • Chứng chỉ Hatha Yoga 300h của Công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng.
  • Chứng chỉ Thiền Khí Tâm 100h của Công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng.
  • Chứng nhận Tập huấn chuyên môn Yoga của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam