NGUYỄN THỊ ĐỖ HẠNH

Chuyên gia phục hồi tự nhiên

Chuyên gia phục hồi tự nhiên bằng chuyên môn sâu trong Thiền khí tâm và Yoga phục hồi
Thành viên Ban Giảng huấn Học viện Khoa học Tâm thức Những Trái Tim Vàng
Trải qua 6 năm thực hành, giảng dạy Yoga tại hệ thống Công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng

300 học viên ra trường vững vàng với nghề huấn luyện viên Yoga

Chứng chỉ Hatha Yoga 200h của Yoga Alliance Mỹ
Chứng chỉ Hatha Yoga 300h của công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng
Chứng chỉ Thiền Khí Tâm 100h của Công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng
Chứng nhận Tập huấn chuyên môn Yoga của Tổng cục Thể Dục Thể Thao Việt Nam