NGUYỄN BÙI BẢO TRÂN

Chuyên gia phục hồi tự nhiên

  • Trưởng ban chuyên môn Thiền Học viện Thiền Khí Tâm
  • Thành viên Ban Giảng huấn Học viện Khoa học Tâm thức Những Trái Tim Vàng
  • Kinh nghiệm 5 năm thực hành và chia sẻ thiền
  • Chứng chỉ Coach chuyên nghiệp do Liên đoàn Coach Quốc Tế (ICF) đào tạo
  • Chứng chỉ Huấn luyện viên Hatha Yoga 200h của Yoga Alliance Mỹ
  • Chứng chỉ Hướng dẫn viên Thiền 100h của công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng