MASTER SRIDEVI TỐ HẢI

Chủ tịch công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng

 • Chủ tịch công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng Việt Nam và Nhật Bản
 • Nhà sáng lập Thiền Khí Tâm
 • Giám đốc Học viện Lãnh đạo Thiền Châu Á
 • Chuyên gia quản trị năng lượng con người
 • Chuyên gia phục hồi tự nhiên được chứng nhận bởi Bengal Naturophathic Association, 2009
 • Chuyên gia đào tạo Huấn luyện viên yoga, Hướng dẫn viên Thiền quốc tế
 • Phó chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam
 • 17 năm thực hành, giảng dạy Yoga và Thiền tại Việt Nam và nước ngoài
 • Bằng giảng dạy Yoga Siromani (cấp bởi: The International Sivananda Yoga Vedanta Centre, Ấn Độ, 2007)
 • Thạc sĩ giảng dạy Hatha Yoga 500 giờ (cấp bởi: Yoga Alliance International, 2009)
 • Bằng kinh nghiệm giảng dạy Yoga (cấp bởi: Yoga Alliance Mỹ, 2007)
 • Bằng Huấn luyện viên yoga 500 giờ (cấp bởi: Yoga Alliance International Trust, Ấn Độ, 2009)
 • Bằng thạc sĩ huấn luyện giáo viên Yoga (cấp bởi: Yoga Alliance International Trust, Ấn Độ, 2009)
 • Chứng nhận huấn luyện Yoga (cấp bởi: The Maharaja Sayajirao University of Baroda, 2007)
 • Chứng nhận Tốt nghiệp lớp đào tạo Hướng dẫn viên Thể dục Thẩm mỹ (cấp bởi: Liên đoàn Thể dục Tp.HCM, VN, 2010)
 • Chứng nhận Tập huấn chuyên môn Yoga (cấp bởi: Tổng cục Thể dục Thể Thao Việt Nam cấp 2017)