LÊ VŨ ĐÔNG

Chuyên gia phục hồi tự nhiên

  • Chuyên gia cao cấp của Công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng
  • Chuyên gia phục hồi tự nhiên cho khách hàng có vấn đề về cơ xương khớp
  • Thành viên Ban giảng huấn Học viên Khoa học Tâm thức Những Trái Tim Vàng
  • Đào tạo gần 700 học viên ra trường vững vàng với nghề huấn luyện viên Yoga
  • 9 năm thực hành, giảng dạy Yoga và Thiền.
  • Chứng chỉ Hatha Yoga 200h của Yoga Alliance Mỹ
  • Chứng chỉ Ashtanga Yoga 500h của Ấn Độ
  • Chứng chỉ Hatha Yoga 300h của Công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng.
  • Chứng chỉ Thiền Khí Tâm 100h của Công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng
  • Chứng nhận Tập huấn chuyên môn Yoga Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam