ĐẶNG TRẦN CAO VÂN

Chuyên gia phục hồi tự nhiên

  • Chuyên gia phục hồi tự nhiên – Chuyên gia Massage Yoga
  • Thành viên Ban giảng huấn Học viện Khoa học Tâm thức Những Trái Tim Vàng
  • Đào tạo hơn 300 học viên ra trường vững vàng với nghề huấn luyện viên Yoga
  • Trải qua 5 năm thực hành, giảng dạy Yoga tại hệ thống Công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng
  • Chứng chỉ Kỹ thuật viên Massage cao cấp 390h của ITM
  • Chứng chỉ Huấn luyện viên Hatha Yoga 200h của Yoga Alliance International (Ấn Độ)
  • Chứng chỉ Huấn luyện viên Ashtanga Vinyasa 300h của công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng
  • Chứng nhận Tập huấn chuyên môn Yoga của Tổng cục Thể Dục Thể Thao Việt Nam